TRAXsuite Privacy Policy - Azolver

TRAXsuite Fortrolighedserklæring

Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvordan Azolver indsamler, bruger og videregiver personlige data, og hvilke valg du har med hensyn til dine personlige data.

Når vi henviser til “Azolver, mener vi Azolver Danmark ApS, CVR nr. 10664632, der er registreret på adressen Marielundvej 46C, st.tv. 2730 Herlev. (heri omtalt som “vi” “os” eller “vores”).

Vi fungerer som dataansvarlig eller behandler af dine personlige data, som forklaret mere detaljeret i afsnittet “Anvendelse af denne fortrolighedserklæring” nedenfor.

I det omfang oplysninger er forbundet med en identificerbar fysisk person og er beskyttet som personlige data i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, omtales de i denne fortrolighedserklæring som “personlige data”.

Anvendeligheden af denne fortroligshedserklæring

Denne fortrolighedserklæring gælder for alle personlige data, der indsamles eller indsendes, når du installerer eller bruger pakkesporingsapplikationen “TraxSuite” (“Applikationen”) og tjenester, vi leverer relateret til denne applikation (“Tjenesterne”), og når du besøger vores webside.

Denne fortrolighedserklæring gælder ikke for tredjepartsapplikationer eller -software, der integreres med tjenesterne gennem vores applikation (“tredjepartstjenester”) eller andre tredjepartsprodukter, -tjenester eller -virksomheder.

Adgang, levering og brug af Tjenesterne er underlagt en særskilt aftale med vores kunder (“Kundeaftalen”), herunder behandlingen af ​​personlige data eller andet indhold, der indsendes via Ansøgning (“Kundedata”).

En kunde er den organisation, der har indgået Kundeaftalen med os. Kunden (f.eks. din arbejdsgiver) kontrollerer alle tilknyttede kundedata og dens forekomst af Tjenesterne. Hvis du har spørgsmål om specifikke applikationsindstillinger og privatlivspraksis, bedes du kontakte kunden. Hvis du har modtaget en invitation til at deltage i applikationen, men endnu ikke har oprettet en konto (“Servicekonto”), skal du anmode om assistance fra den kunde, der har sendt invitationen

Personlige oplysninger vi behandler

Vi kan indsamle, modtage og behandle kundedata og andre oplysninger og data (“Andre oplysninger”) på en række forskellige måder:

–       Kundedata. Kunde eller enkeltpersoner, der har fået adgang til applikationen af ​​en kunde (“Kundens autoriserede bruger”) kan indsende kundedata til os, når tjenesterne bruges. Kunden eller kundens autoriserede bruger kan for eksempel via applikationsnavn og kontakt oplysninger om kundens autoriserede bruger give oplysninger om pakken og pakkeleveringsoplysninger.

– Andre oplysninger. Vi indsamler, genererer og modtager også andre oplysninger:

(a)   Applikations- og kontooplysninger. For at oprette eller opdatere servicekonti i vores applikation giver du eller kunden (f.eks. din arbejdsgiver) os en e-mailadresse, telefonnummer, adgangskode og lignende kontooplysninger. Derudover kan kunden give os faktureringsoplysninger, såsom kontaktoplysninger, bankoplysninger og adresse.

(b)   Kommunikationsdata. Vi kan sende dig Tjenester, tekniske og andre meddelelser eller kontakte dig for at informere om ændringer i vores Tjenester og vigtige Tjenester-relaterede meddelelser, såsom sikkerheds- og svindelmeddelelser.

(c)   Metadata for tjenester. Når kundens autoriserede bruger interagerer med applikationen og tjenesterne, genereres metadata, der giver yderligere kontekst om handlingerne af kundens autoriserede bruger. For eksempel, hvilke typer tjenester der bruges (hvis nogen);

(d)   Logdata. Vores servere indsamler automatisk information, når du tilgår eller bruger vores websteder eller tjenester og registrerer dem i logfiler. Disse logdata kan omfatte Internet Protocol (IP)-adressen, adressen på den webside, der blev besøgt før brug af webstedet eller Tjenesterne, browsertype og -indstillinger, oplysninger om browserkonfiguration og dato og tidspunkt, Tjenesterne blev brugt;

(e)   Placeringsoplysninger. Vi modtager muligvis oplysninger fra dine enheder, som hjælper os med at anslå din placering. Vi indsamler muligvis placeringsoplysninger fra enheder i overensstemmelse med samtykkeprocessen, der leveres af din enhed, og du kan ændre denne identifikator i dine enhedsindstilling.

Hvordan vi behandler personoplysninger

Generelt er ingen pålagt en lovbestemt eller kontraktlig forpligtelse til at levere kundedata eller andre oplysninger. Visse personlige data indsamles dog automatisk, og hvis nogle personlige data ikke oplyses, kan vi være ude af stand til at levere Tjenesterne.

Kundedata vil blive brugt og behandlet af os i overensstemmelse med kundens instruktioner, herunder eventuelle gældende vilkår i kundeaftalen og kundens brug af tjenesternes funktionalitet. Med hensyn til kundedata er vi en databehandler, og kunden er den dataansvarlige, som bestemmer formålene og midlerne til behandlingen af ​​kundedata. Kunden kan for eksempel give og fjerne adgang til applikationen, tildele roller, få adgang, dele, ændre, eksportere og fjerne kundedata og på anden måde anvende sine kontroller og politikker på tjenesterne.

Vi behandler placeringsoplysninger baseret udelukkende på samtykke fra kundens autoriserede bruger, og du kan ændre denne identifikator i dine enhedsindstillinger.

Vi bruger andre oplysninger til at beskytte vores legitime interesser i driften af ​​vores tjenester, websteder og forretninger og for at udføre vores tjenester til kunden. Mere specifikt bruger vi andre oplysninger til følgende formål:

At levere, vedligeholde og beskytte vores tjenester. Dette inkluderer brug af andre oplysninger til at understøtte levering af tjenesterne i henhold til en kundeaftale, forebygge eller behandle servicefejl, sikkerheds- eller tekniske problemer, analysere og overvåge brugen.
At kommunikere med dig ved at svare på dine anmodninger, kommentarer og spørgsmål. Hvis du kontakter os, kan vi bruge dine Andre oplysninger til at svare.
Til fakturering, kontostyring og andre administrative forhold. Vi skal muligvis kontakte dig for fakturering, og vi bruger applikations- og kontooplysninger til at administrere konti og holde styr på fakturering og betalinger.
At undersøge og hjælpe med at forhindre sikkerhedsproblemer og misbrug.

Hvordan vi deler og videregiver oplysninger

Kunder bestemmer deres egne politikker og praksis for deling og videregivelse af kundedata. Vi kontrollerer ikke, hvordan kunder vælger at dele eller videregive kundedata. Vi kan dele og videregive kundedata i overensstemmelse med en kundes instruktioner og med passende samtykke i overensstemmelse med vilkårene i kundeaftalen og kundens brug af tjenesternes funktionalitet.

Når kundens autoriserede bruger indsender personlige data i applikationen, kan de blive vist til andre autoriserede brugere i applikationen. For eksempel kan kundens autoriserede brugers navn og e-mailadresse blive vist sammen med deres profil. Kunderepræsentanter (administratorer) og kundens autoriserede brugere kan muligvis få adgang til, ændre eller begrænse adgangen til kundedataene.

Vi kan engagere tredjepartsvirksomheder som tjenesteudbydere eller forretningspartnere til at behandle personoplysninger og støtte vores forretning. Disse tredjeparter kan for eksempel levere lagringstjenester. Vi kan også dele persondata til vores tilknyttede selskaber, forældre og/eller datterselskaber. Vi tager de nødvendige skridt for at sikre, at tredjepartsvirksomheder behandler personoplysninger i overensstemmelse med de påkrævede og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og i øvrigt i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og bedste praksis.

Vi kan videregive kundedata eller andre oplysninger, hvis vi med rimelighed mener, at videregivelse er i overensstemmelse med eller påkrævet af enhver gældende lovgivning, regulering eller juridisk proces. Vi kan afsløre kundedata eller andre oplysninger for at beskytte og forsvare rettighederne, ejendom, vores brugere eller tredjeparter eller i forbindelse med efterforskning og forebyggelse af ulovlig aktivitet, bedrageri eller sikkerhedsproblemer, herunder for at forhindre skade.

Vi vil ikke videregive flere personoplysninger end nødvendigt med henblik på offentliggørelse og med hensyn til lovgivning og databeskyttelseslovgivning

Vi overfører ikke personoplysninger uden for EU og lande i det europæiske økonomiske område.

Dataopbevaring

Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, der er angivet i denne fortrolighedserklæring, eller som krævet af regulatorisk lovgivning eller databeskyttelseslovgivning.

Vi opbevarer kundedata i overensstemmelse med en kundes instruktioner, herunder eventuelle gældende vilkår i kundeaftalen og kundens brug af tjenesternes funktionalitet. Kunden kan muligvis tilpasse sine opbevaringsindstillinger og anvende disse tilpassede indstillinger på applikationsniveau.

Vi kan opbevare andre oplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Dette kan omfatte opbevaring af dine andre oplysninger, efter at du har deaktiveret din servicekonto i den periode, der er nødvendig for at forfølge legitime forretningsinteresser, overholde juridiske forpligtelser, løse tvister og håndhæve vores aftaler.

Dine rettigheder

Du har visse lovbestemte rettigheder i forhold til behandlingen af ​​dine personoplysninger. Med forbehold for eventuelle undtagelser i henhold til loven, kan du have ret til at anmode om adgang til oplysninger samt til at søge at opdatere, slette eller rette disse oplysninger. Du kan normalt gøre dette ved at bruge indstillingerne på din tjenestekonto. Hvis du ikke kan bruge indstillingerne, skal du kontakte kunden for yderligere adgang og assistance.

Du har ret til at indgive klager over brugen af ​​personoplysningerne til den danske myndighed for privatlivsbeskyttelse, hvis du finder, at behandlingen af ​​dine data krænker dine rettigheder og interesser.

Ændringer til denne fortrolighedserklæring

Vi kan fra tid til anden ændre denne fortrolighedserklæring. Love, regler og industristandarder udvikler sig, hvilket kan gøre disse ændringer nødvendige, eller vi kan foretage ændringer i vores tjenester. Vi vil gøre ændringerne tilgængelige på denne side og opfordrer dig til at læse vores fortrolighedserklæring for at holde dig informeret. Hvis vi foretager ændringer, der væsentligt påvirker dine privatlivsrettigheder, giver vi yderligere meddelelse, såsom via e-mail eller via applikationen. Hvis du er uenig i ændringerne i denne fortrolighedserklæring, bør du deaktivere din tjenestekonto. Kontakt kunden, hvis du ønsker at anmode om fjernelse af personlige data under deres kontrol.

Kontakt os

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedserklæring, eller hvis du søger at udøve nogen af ​​dine lovbestemte rettigheder. Vi vil svare inden for en rimelig tidsramme. Du kan kontakte os på gdprcompliance.dk@azolver.com eller på vores adresse nedenfor:
Azolver Danmark ApS, Marielundvej 46C, st.tv. 2730 Herlev.

 

 

 

Contact us

This field is for validation purposes and should be left unchanged.